روش کامل نصب کارت گرافیک ati

Discussions related to hardware issues, incompatibilities, drivers, etc.

Moderators: aysabzevar, alan, bkashaf, blix

روش کامل نصب کارت گرافیک ati

Postby azad » Mon Aug 05, 2013 4:07 am

Howto install ATI Drivers ¶
To install latest ATI graphic drivers, open a root terminal and:
1) Install the pre-compiled ATI kernel driver and control panel:
# apt-get update && apt-get install fglrx-driver fglrx-glx fglrx-control fglrx-kernel-`uname -r`
2) Create a new /etc/X11/xorg.conf file using the following content:
Section "Device"
Identifier "Video Card"
Driver "fglrx"
EndSection
xorg.conf اگر فایل
نبود با دستور زیر ایجاد شود
#aticonfig --initial --force
3) Make ATI kernel driver to load automatically:
# echo fglrx >> /etc/modules
4) Reboot the system
# reboot
Last Update: Oct 18 2012
azad
 
Posts: 74
Joined: Mon Aug 25, 2008 2:09 am

Re: روش کامل نصب کارت گرافیک ati

Postby azad » Mon Aug 05, 2013 4:13 am

سلام خدمت جناب استاد باغومیان
برای نصب کارت گرافیک ای تی آی در پارسیکس۵ نرم افزار های آن در لیست برنامه ها کامل نسیت از جمله کتابخانه ها
می بخشید بعلت در هم ریختگی عبارات فارسی و لاتین همه به حروف فارسی نگاشته شد)
azad
 
Posts: 74
Joined: Mon Aug 25, 2008 2:09 am


Return to Hardware Issues - Persian

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron