اشكال بعد از نصب درايور ATI

Discussions related to hardware issues, incompatibilities, drivers, etc.

Moderators: aysabzevar, alan, bkashaf, blix

اشكال بعد از نصب درايور ATI

Postby seyed » Tue Feb 17, 2009 4:47 am

سلام

من كارت گرافيك روو همانطور كه در سايت راهنمايي كرده بود نصب كردم و درست هم نصب شد
مشكلي كه وجود داره اينه كه بعد از نصب، صفحه لوگين خيلي بزرگتر از اندازه مانيتور مياد
:shock:
خوشبختانه با حركت دادن ماوس به خارج از مانيتور، صفحه هم جابجا ميشهو ميشه به پايين صحه رفت و قسمت مربوط به ورود نام كاربري رو مشاهده كرد

چطور ميشه اندازه صفحه ابتدايي
يا همون Login
رو درست كرد؟ :?:
seyed
Parsix Lover
 
Posts: 174
Joined: Tue Feb 17, 2009 3:56 am

پاسخ: اشكال بعد از نصب درايور ATI

Postby bkashaf » Tue Feb 17, 2009 8:51 am

در قدم اول لطفا محتویات فایل menu.lst رو از مسیر boot/grub/menu.lst اینجا بگذارید ...
" There is nothing more wonderful in the world than the feeling you get from sharing. and there is no greater happiness than the Warmth you get from loving." _ j.Russell Morrison
User avatar
bkashaf
Developer
Developer
 
Posts: 455
Joined: Wed Jun 20, 2007 3:12 pm
Location: Iran-Rasht

پاسخ: اشكال بعد از نصب درايور ATI

Postby seyed » Sun Feb 22, 2009 1:18 pm

سلام

ببخشید که دیر شد آخه نمیدونم چرا سایت رو نمی تونم باز کنم انگار که سرور ضعیفه و سایت رو مدام نصفه با کلی تاخیر باز می کنه! :? بالاخره امروز تونستم وارد سایت بشم.
اینم چیزی که خواسته بودید ممنون

Code: Select all
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-legacy-doc/.

## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
#
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default      0

## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout      5

# Pretty colours
color cyan/blue white/blue
background=5f5f5f
foreground=ffffff
splashimage=(hd0,9)/boot/grub/parsix-grub.xpm.gz

## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret

#
# examples
#
# title      Windows 95/98/NT/2000
# root      (hd0,0)
# makeactive
# chainloader   +1
#
# title      Linux
# root      (hd0,1)
# kernel   /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
#

#
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST

### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below

## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs

## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=/dev/sda10 ro ramdisk_size=100000 apm=power-off nomce quiet vga=791 resume=swap:/dev/sda9

## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,9)

## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=false

## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
# lockalternative=false

## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=

## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false

## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=

## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0

## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(single-user) single
# altoptions=(single-user mode) single

## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all

## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true

## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false

## should update-grub add savedefault to the default options
## can be true or false
# savedefault=false

## ## End Default Options ##

title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.24-parsix-23 Default
root      (hd0,9)
kernel      /boot/vmlinuz root=/dev/sda10 ro ramdisk_size=100000 apm=power-off nomce quiet vga=791 resume=swap:/dev/sda9
initrd      /boot/initrd.img

title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.24-bigmem-parsix-23
root      (hd0,9)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.24-bigmem-parsix-23 root=/dev/sda10 ro ramdisk_size=100000 apm=power-off nomce quiet vga=791 resume=swap:/dev/sda9
initrd      /boot/initrd.img-2.6.24-bigmem-parsix-23

title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.24-parsix-23
root      (hd0,9)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.24-parsix-23 root=/dev/sda10 ro ramdisk_size=100000 apm=power-off nomce quiet vga=791 resume=swap:/dev/sda9
initrd      /boot/initrd.img-2.6.24-parsix-23

### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST

title Windows 2K/XP/2003 (sda1)
chainloader (hd0,0)+1
seyed
Parsix Lover
 
Posts: 174
Joined: Tue Feb 17, 2009 3:56 am

پاسخ: اشكال بعد از نصب درايور ATI

Postby bkashaf » Sun Feb 22, 2009 7:47 pm

در بخش پایین فایل بعد از ## ## End Default Options ##
در دو خط vga=791 دارید هر دو را می توانید پاک و فایل را با تغییرات ذخیره کنید بعد سیستم را restart کنید.
" There is nothing more wonderful in the world than the feeling you get from sharing. and there is no greater happiness than the Warmth you get from loving." _ j.Russell Morrison
User avatar
bkashaf
Developer
Developer
 
Posts: 455
Joined: Wed Jun 20, 2007 3:12 pm
Location: Iran-Rasht

RE: پاسخ: اشكال بعد از نصب درايور ATI

Postby seyed » Sun Mar 01, 2009 10:19 am

نشد
Code: Select all
## ## End Default Options ##

title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.24-parsix-23 Default
root      (hd0,9)
kernel      /boot/vmlinuz root=/dev/sda10 ro ramdisk_size=100000 apm=power-off nomce quiet  resume=swap:/dev/sda9
initrd      /boot/initrd.img

title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.24-bigmem-parsix-23
root      (hd0,9)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.24-bigmem-parsix-23 root=/dev/sda10 ro ramdisk_size=100000 apm=power-off nomce quiet resume=swap:/dev/sda9
initrd      /boot/initrd.img-2.6.24-bigmem-parsix-23

به اینصورت تغییرش دادم ولی فایده نداشت.
باز هم موقع وارد کردن پسورد صفحه بزرگتر از مانیتور است!
seyed
Parsix Lover
 
Posts: 174
Joined: Tue Feb 17, 2009 3:56 am

پاسخ: RE: پاسخ: اشكال بعد از نصب درايور ATI

Postby bkashaf » Sun Mar 01, 2009 12:34 pm

یله درسته و مشکل ظاهرا از تنظیمات xsever باشه و باید این مشکل را در مسیر /etc/X11/xorg.conf/ بررسی کرد. این تنظیمات رو می تونید با دستور زیر هم دنبال کنید یا محتویات فابل و اینجا بگذارید
Code: Select all
dpkg-reconfigure xserver-xorg
" There is nothing more wonderful in the world than the feeling you get from sharing. and there is no greater happiness than the Warmth you get from loving." _ j.Russell Morrison
User avatar
bkashaf
Developer
Developer
 
Posts: 455
Joined: Wed Jun 20, 2007 3:12 pm
Location: Iran-Rasht


Return to Hardware Issues - Persian

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron