وایرلس پارسیکس ۴

Discussions related to networking, wired and wireless networks, etc.

Moderators: aysabzevar, alan, bkashaf, blix

وایرلس پارسیکس ۴

Postby azad » Fri Nov 16, 2012 11:33 am

سلام بر تیم توسعه دهنده
مشکلات پارسیکس
وایرلس را با مشخصات زیر شناسایی نمی کند
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (rev 18)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Core Processor PCI Express x16 Root Port (rev 18)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller (rev 06)
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 06)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 06)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 2 (rev 06)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 3 (rev 06)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 4 (rev 06)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 5 (rev 06)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 6 (rev 06)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev a6)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller (rev 06)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller (rev 06)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller (rev 06)
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset Thermal Subsystem (rev 06)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc NI Seymour [AMD Radeon HD 6470M]
01:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc Device aa98
03:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
07:00.0 System peripheral: JMicron Technology Corp. SD/MMC Host Controller (rev 80)
07:00.2 SD Host controller: JMicron Technology Corp. Standard SD Host Controller (rev 80)
07:00.5 Ethernet controller: JMicron Technology Corp. JMC250 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 03)
3f:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 05)
3f:00.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 05)
3f:02.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Link 0 (rev 05)
3f:02.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Physical 0 (rev 05)
3f:02.2 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 05)
3f:02.3 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 05)
azad
 
Posts: 74
Joined: Mon Aug 25, 2008 2:09 am

Re: وایرلس پارسیکس ۴

Postby alan » Fri Nov 16, 2012 5:03 pm

اسم ماژول هسته برای وایرلس شما ath9k هست. ببینید لود شده یا نه. ضمنا بسته firmware-atheros هم باید نصب باشه.
alan
Developer
Developer
 
Posts: 763
Joined: Tue Jan 25, 2005 7:13 am
Location: Santa Clarita, California


Return to Networking - Persian

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron